به🌺شنبه 🌺خوش امدید

به🌺شنبه 🌺خوش امدید
یک باغ سلام
یک جهان زیبایے
یک عمر سرافرازے
یک تبسم ناز
یک تن سالم
یک دل خوش
یک صبح دلنشین
آرزوے من براے شما
#بزن_رولینک👇
@mooohbat💕💕

وَقتـــــــے مَعنـــــــــــــــــےِ

وَقتـــــــے مَعنـــــــــــــــــےِ تَنهـــــــاییو میفَهمـــــــے

ڪــــہ اَلڪــے آنلایـــــــن باشـــــی

‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

@mooohbat 💕💕