💕 این روزها به جای” شرافت ” از انسان ها…

💕 این روزها به جای” شرافت ” از انسان ها…
فقط ” شر ” و ” آفت ” می بینی ! …

وقتی کسی اندازت نیست…
دست به اندازه ی خودت نزن…

#حسین_پناهی

@mooohbat ❣✨❣

امروز هر چی ارزوی خوبه نثار شما

امروز هر چی ارزوی خوبه نثار شما
براتون :
یک دل شاد
یک لب خندون
یک زندگی اروم
یک دشت ارامش
یک کوه سلامتی و شادی
یک دریا خوشبختی
یک اسمان ارزوهای زیبا و
یک عمر باعزت از پروردگار خواستارم

@mooohbat 💌