آتش دوست اگردر دل

آتش دوست اگردر دل
ماخانه نداشت
عمربی حاصل مااین
همه افسانه نداشت
براتون
یك بغل گل رز
یك سبد ستاره
ویك دنیا آرزوی شادباش
آرزومندم
ولنتاین مبارک
@mooohbat 💕💕

.

.
عصر زمستونیتون گرم

آرامش در ثانیه ثانیه

زندگیتان را برایتان آرزو میکنم

شاد باشید و شادى را به

دوستانتون تقدیم کنید

☕️ عصـرتـون شـاد شـاد ☕️

‌‌‌‌‌ ‌@mooohbat 💕💕💕

👑ڪ💫ـژال ڪ💫ـچے ڪرבس؁💫تان👑

👑ڪ💫ـژال ڪ💫ـچے ڪرבس؁💫تان👑
غلامی کنار پادشاهی نشسته بود. پادشاه خوابش می آمد، اما هر گاه چشمان خود را می بست تا بخوابد، مگسی بر گونه او می نشست و پادشاه محکم به صورت خود می زد تا مگس را دور کند.
مدتی گذشت، پادشاه از غلامش پرسید:

«اگر گفتی چرا خداوند مگس را آفریده است؟» 
غلام گفت:
«خداوند مگس را آفریده تا قدرتمندان بدانند بعضی وقت ها زورشان حتی به یک مگس هم نمی رسد.»

@mooohbat 💕💕