🌷پنجشنبه است ویاد درگذشتگان🌷

🌷پنجشنبه است ویاد درگذشتگان🌷

🌷اللّهُمَّ اغفِرلِلمُومِنینَ وَالمُومِنَات

🌷والمُسلِمینَ وَالمُسلِمَات

🌷الاَحیَاءِ مِنهُم وَالاَموَات

🌷بحُرمَةِ الفَاتِحةِ مَع الصَّلَوات

كاش مي رفتم به اغماي قشنگ كودكي

كاش مي رفتم به اغماي قشنگ كودكي
غرق دريايي پر از لبخند و پاكي مي شدم
از تعلق هاي پر درد و غذاب روزگار
مي شدم آزاد و من هم صاف و خاكي مي شدم
#ابراهيم_لنگري
@mooohbat ❤️