به دوس دخترم میگم تو این عکس چقد صورتت ناز و ملیح

به دوس دخترم میگم تو این عکس چقد صورتت ناز و ملیح افتاده!!

میگه: نازی کیه ؟ ملیحه کیه ؟ چرا منو مقایسه میکنی ؟ من از همه خوشگلترم بای😐
😂😂😂

👉🏻 @mooohbat 💕💕

اخرین بارے ڪہ دیدمت دلو خون ڪردے نمیدونے با نگاهت منو

مشاهده فایل

اخرین بارے ڪہ دیدمت دلو خون ڪردے نمیدونے با نگاهت منو داغون ڪردے اخرین بارے ڪہ دیدمت چه دل سرد بودے وقتے از غمت شڪستم چہ خون سرد بودے😔💔

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ @mooohbat 💔

اگر مستانه ی عشقم !تویـی مقصـــــود و محبوبــــم

اگر مستانه ی عشقم !تویـی مقصـــــود و محبوبــــم

اگر مستی کنم گاهــــــی !به یاد تــوسـت ای خوبـم

اسیرم مـن دراین شب ها به سـوز عشق تو زنده ام

خوشم تنــــها به یـاد تو خوشــــم که دل به تو دادم

به عشقـت دیــن و دل دادم بیا با من که مستانــــم

چنین شوق و شـــرر هایم فقط از عشــــق تو دانـم
@mooohbat 💕💕💕